Waarom ben ik politiek geëngageerdt ?

De frisheid van een nieuweling, de toch al enige levenservaring van een halve-eeuwer : opnieuw een prima {evenwicht} !

Brugge, de beste stad om in te leven, aldus Test Aankoop.

De maatschappelijke veranderingen hebben nochtans ook op stedelijk niveau een antwoord nodig :

  • mobiliteit zal er over enkele decennia totaal anders uitzien, ofwel staan we met zijn allen stil van vertrekpunt tot bestemming
  • wonen zal er over enkele decennia totaal anders uitzien
  • de bevolkingssamenstelling zal er over enkele decennia totaal anders uitzien.

De oplossingen die we vandaag uitdenken, moeten kaderen in een visie. Nieuwe vormen moeten kansen krijgen, uitgeprobeerd worden, waar nodig bijgestuurd worden, …

Mobiliteit zal evolueren van een “hebben” naar een “ter beschikking hebben”. “Op welke wijze kan ik het snelst, het gemakkelijkst en het goedkoopst van punt A naar punt B” is een andere vraag dan “welk merk van auto koop ik ditmaal”.

Het stedelijk niveau is het eerste niveau om over mobiliteit na te denken. Op welke wijze raak ik het snelst, het gemakkelijkst en het goedkoopst van St. Andries in St. Kruis? Franse steden zoals Montpellier en Bordeaux hebben recentelijk hun leefbaarheid fors aangezwengeld door het aanleggen van grote randparkings en “tramways”. Brugge zelf heeft sterk geïnvesteerd in fietsverbindingen die de drukke hoofdwegen zoveel als mogelijk vermijden. Maar waarom zou een “rollend voetpad” bijvoorbeeld het station niet met het Zand kunnen verbinden ?

Nadenken over woonvormen is een even aangename bezigheid. Jonge mensen, jonge gezinnen in Brugge houden is een grote uitdaging. Luisteren naar jongeren leert dat nieuwe woonvormen hen interesseren. In vele Londense wijken bevinden zich bijvoorbeeld binnen de “verkavelingen” grote gemeenschappelijke tuinen. Een gemeenschappelijke tuin bevordert cohesie, bevordert gemeenschapsgevoel, bevordert de samenleving.

De samenstelling van onze bevolking wijzigt op voornamelijk twee vlakken : enerzijds worden we met zijn allen steeds ouder dankzij onze welvarende en zorgende regio, anderzijds zal ook bij ons de multiculturele samenleving een feit worden.

Naast onze economische groeipool, de Zeebrugse haven, en het toerisme is de zorgsector een belangrijke werkgever op het Brugse grondgebied. Deze sector verdient onze blijvende aandacht en waakzaamheid.

Andere culturen, andere ideeën zijn boeiend, zijn verrijkend. De “schrikreflex”, het aangeprate “onveiligheidsgevoel”, de “terugplooireactie” zijn slechts uitingen van onmacht en van gebrek aan zelfvertrouwen. Zelden wordt openheid niet met openheid beantwoord. Luisteren, kijken, leren zorgt voor een respectvolle samenleving.

 

Het bovenstaande is een kleine greep uit mijn manier van denken. Ik luister graag, ik denk graag na, ik toets graag ideeën af. Als trotse en tevreden, geboren en getogen Bruggeling, wil ik Brugge graag houden als “de beste stad om in te leven” voor onze generatie, maar ook voor de volgende. En graag wil ik hier een klein steentje toe bijdragen.

 

 

ontwerp: www.kristienberings.be